Coaching

Pasjonuje mnie rozwój. Skupiam się na własnym, a zawodowo podążam z klientem w realizacji jego, wytyczanych, indywidualnych celów. Skupienie się na tu i teraz oraz kroku ku temu czego chcę, to odkrywanie nowego, podążanie za potrzebami i marzeniami, przekraczanie własnych ograniczeń i barier, pobudzenie do myślenia i podejmowania decyzji, lepsze poznanie samego siebie. To klient wie kiedy będzie szczęśliwy i spełniony, a ja mam to szczęście uczestniczyć wraz z nim w tej podróży.

Mediacja

Pasjonuje mnie osiąganie porozumienia. Konflikt prawie wpisany w rzeczywistość, nie musi eskalować i prowadzić do wzajemnej niechęci. Głęboko wierzę w drogę, która jako forma alternatywna rozwiąże nieporozumienia, oczyści relacje, wzmocni współpracę, zacieśni więzi. Najważniejszą siłą mediacji jest wola stron. Wówczas można ze sobą rozmawiać, a także słuchać drugiej strony, poszerzać perspektywę sytuacji, nie narzucając swoich map myśli. Siadając przy stole mediacyjnym bierzemy odpowiedzialność za swoje wybory i mamy wpływ na rozstrzygnięcie sporu, a to już sukces.

Doradztwo

Pasjonuje mnie możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem biznesowym i społecznym. Czerpię inspirację, wymieniając swój bagaż z profesjonalistami, z którymi współpracuję. Pracuję przy projektach unijnych dotyczących m.in. aktywizacji osób pozostających bez pracy, wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, czy też wzmocnienia zawodowego dla osób 50+. Strategiczne decyzje w przedsiębiorstwie, jak też i na ścieżce kariery zawodowej wymagają przeanalizowania wielu możliwości, tak by zaplanować zasady funkcjonowania i rozwoju, co w efekcie stanie się narzędziem pomocnym skutecznie podążać ku założonym celom. W oparciu o wiedzę i doświadczenie można wypracować wartość dodaną, a sukces poczujemy wówczas, gdy będziemy w stanie ją nazwać i czerpać z niej siłę na kolejny krok.

Warsztaty i szkolenia

Pasjonuje mnie uczenie innych oraz szansa tworzenia nowych pomysłów i rozwiązań. Wykorzystuję różne formy szkoleniowe, przede wszystkim po to, by rozwijać kompetencje uczestników, ale również po to, by motywować ich do wypracowania własnych narzędzi. Każde szkolenie jest „szyte na miarę”: uwzględniam przede wszystkim potrzeby i oczekiwania klienta, ściśle doprecyzowuję cel wspólnych działań, opracowuję case study z rzeczywistości klienta, poszukuję narzędzi, by nie słabła motywacja uczestnika do pracy nad określonym zagadnieniem. Wiedza, którą posiadamy, to wstęp do naszej samodzielności, dojrzałość emocjonalna, którą nabywamy, to jak do tej pory największe osobiste bogactwo.
REKOMENDACJE