Mediacje

Konflikt wpisany jest nierozerwalnie w naszą rzeczywistość. Funkcjonując w rodzinie, pracy czy na niwie społecznej, pełni emocji i wartości nierozerwalnych z nami, ocieramy się o sprzeczność interesów, poglądów i zachowań, która może budzić nasz bunt, wrogość i niechęć. Konflikt, to proces. Może się rozwijać, narażając strony na wiele kosztów z nim związanych (nie tylko finansowych oczywiście), ale może być rozwiązany i zakończony w sposób, który dałby stronom poczucie o ich wzajemnej decyzyjności wobec powyższego.

Radzisz sobie sam? Często tak właśnie jest.

Masz z tym problem? To przestrzeń możliwa do mediacji.

Jeżeli jesteś zmęczona/y sytuacją, nie masz pomysłu na wyjście z konfliktu, masz wrażenie, że wyczerpane zostały wszystkie, według ciebie sensowne argumenty, czujesz opór, który powoduje również twoje zniechęcenie, masz wolę polubownego zakończenia sporu,

...zachęcam do mediacji.Główne jej zasady są ściśle związane z etyką procesu mediacji, to:
 1.     1. Dobrowolność - oznacza, iż strony samodzielnie podejmują decyzję o rozpoczęciu mediacji, jak również mogą ją przerwać na każdym etapie, nie podając przyczyny swojej decyzji. Zasada ta dotyczy również mediatora.

 2.     2. Poufność - oznacza, że informacje uzyskane przez mediatora w trakcie mediacji są objęte tajemnicą: nie może ujawnić szczegółów przebiegu mediacji, ani danych uzyskanych w trakcie jej trwania. Ważne - mediatora nie można powołać na świadka w ewentualnym procesie sądowym między stronami.

 3.     3. Bezstronność - oznacza, iż mediator wspiera równo strony konfliktu. Dba o komfort i harmonię procesu; jeżeli któraś ze stron poczuje stronniczość mediatora, powinna bezzwłocznie zareagować. Mediator nie opowiada się po żadnej ze stron.

 4.     4. Neutralność - oznacza, iż mediator nie ma żadnego interesu w wyniku rozwiązania problemu. Nie ocenia, nie opiniuje, nie podpowiada rozwiązania; pomaga jednak wypracować rozwiązanie najbardziej odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom stron. Rozwiązanie zależy zawsze do stron konfliktu.

 5.     5. Akceptowalność osoby mediatora przez strony - warto o tym wiedzieć zwłaszcza w sprawach sądowych, gdy wyboru mediatora zazwyczaj dokonuje sędzia. Na każdym etapie mediacji można zmienić osobę mediatora.
Mediacja, to tak naprawdę rozmowa. Rozmowa w konflikcie, to forma komunikacji przepełniona barierami. Bariery, to nasze różnice w postrzeganiu, to niezgodność wysyłanych komunikatów, to nasza nieufność i nagromadzone emocje.

Jeżeli ważne jest dla Ciebie:
 • Świadome wypracowanie formy ugody, bez udziału sądu czy arbitrażu, co w konsekwencji przynosi wymierne korzyści biznesowe i społeczne obu stronom…
 • Osobiste, obustronne przepracowanie postanowień ugody mediacyjnej, co w konsekwencji daje stronom siłę utrzymania porozumienia, bez poczucia przegranej którejkolwiek ze stron…
 • Zakończenie konfliktu w sposób społecznie poprawny, co w konsekwencji daje stronom możliwość zamknięcia trudnej karty bez zbędnych obciążeń emocjonalnych…
 • Utrzymanie relacji z druga stroną, a nawet ich poprawa…

 • ...zapraszam do mediacji.  Mediuję w sprawach sądowych i pozasądowych. Zawodowo zajmuję się mediacjami od 2011r., pracując również jako Mediator Sądowy Sądu Okręgowego w Koszalinie.

  Pracuję z osobami indywidualnymi na płaszczyŸnie życia prywatnego, zawodowego, społecznego oraz firmami, instytucjami, organizacjami potrzebującymi pomocy w sprawach pracowniczych, publicznych czy gospodarczych. Praktykę prowadzę na terenie Koszalina, Słupska i okolic tych miast, ale podejmuję się również współpracy w innych rejonach kraju.

  Stronom zapewniam zawsze bezpieczne warunki pracy, pracuję zgodnie z etyką mediatora, a priorytetem w mojej pracy jest głęboka wiara w mediację...